2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Projekt začněte vytvořením zdí prvního podlaží. Zdi kreslete ve 2D i ve 3D. Nebo kreslete půdorys čarami a ty pak nahraďte za zdi!
Do zdí vložte parametrické dveře a okna. Stejně vložte další 3D objekty - vany, umyvadla, nábytek, nosníky atd.
Základy vzniknou jako kopie zdí prvního podlaží a modifikací jejich parametrů.
Další podlaží generujte kopírováním zdí prvního podlaží, úpravami a odpovídajícími modifikacemi.
Podlahové a základové desky vložte automaticky jedním kliknutím v dané místnosti nebo hned při zadání obvodových zdí.
Nad návazností projektu máte absolutní kontrolu díky průhledným podlažím. Prostupy a svislé drážky na sebe  100% navazují !
Schodiště definujte v integrovaném generátoru schodišť a ramp. Vytvářet můžete i schodiště  libovolného tvaru !
Střechy, vikýře a jejich průniky vytvořte automaticky - včetně zadání jejich konstrukce.
Tesařskými nástroji vygenerujte komplexní 3D konstrukci krovu - včetně automatické tvorby výměn u střešních oken.
Speciální konstrukce můžete zadat přímo ve 3D prostoru.
Řezy generujte automaticky, včetně šrafovacích výplní a tlouštěk čar.
3D řez poskytuje absolutní přehled nad celou konstrukcí.
Čelní pohledy, včetně 3D šrafování a výškového kótování v programu ArchiTECH.PC ®  generujte automaticky.
3D model terénu vytvářejte zadáním vrstevnic nebo bodů. Součástí terénu jsou i objemové výpočty.
Potřebné 2D výkresy, včetně asociativního kótování kreslete pomocí inteligentních 2D nástrojů.
Vícenásobné zobrazení je názornou  pomůckou při kontrole 3D modelu.
Technickou dokumentaci vytvářejte v programu ArchiTECH.PC ®  vložením výkresů do interaktivních tiskových stran. I kombinaci měřítek lze v tisku použít.
Profesionální vizualizace, animace  a vložení 3D modelu do fotografie jsou způsobem jak přesvědčit zákazníky !
Zpět...
Zpět... Zpět... Zpět...
Klikněte a podívejte se na video ... Klikněte a podívejte se na video ... +420 602 514 857   info@architech.cz    © 2015 - 2020  K3 Ultra - CAD software
Copyright ©  EdiCAD
Copyright ©  EdiCAD
Copyright ©  EdiCAD
Copyright ©  EdiCAD