Moderní nástroje pro zakomponování 3D modelu do fotografie stávajícího stavu
Editor výsledného obrazu v ArchiTECH.PC® 8.1 disponuje novými nástroji pro tvorbu kompozice navrženého 3D modelu s fotografií stávajícího stavu a v kombinaci s dalšími bitmapami.
Konstrukce krovu jen v části střešní roviny
Rozšířené dělení vzdálenosti
Řez všech prvků pomocí polyline
Nový příkaz menu <Editace – Řez všech prvků pomocí polyline> provádí rozdělení všech prvků do samostatných částí zadáním jednotlivých bodů polyline.
Nová skupina parametrů “KOVÁNÍ” u dveří a oken
Všechny okna a dveře jsou v ArchiTECH.PC® 8,1 doplněny o novou skupinu parametrů KOVÁNÍ, ve které můžete definovat kompletní provedení kování, zámku a typu kliky použité u jednotlivých dveří / oken.
Profesionální 3D vizualizace
Nový nástroj “Délka polyline”
Základy snadno a rychle
Změření vzdáleností více bodů je nyní velmi snadné ! Novým nástrojem Délka polyline můžete provádět rychlé a přesné změření vzdáleností více bodů ve 2D i ve 3D ! Navíc můžete změřenou hodnotu použít i pro další kalkulace.
ArchiTECH.PC® 8.1 obsahuje nové nástroje pro návrh konstrukce krovu jen v části střešní roviny. Pro tyto konstrukce máte k dispozici nové nástroje: E9 - Vložení pozednic do části střechy E11 - Vložení krokví do části střechy E13 - Vložení latí do části střechy.
Díky novým 3D funkcím u povrchových textur ArchiTECH.PC® 8.1 umožňuje vytvářet vysoce profesionální 3D vizualizace !
ArchiTECH.PC® verze 8.1 nově disponuje nástrojem pro vytvoření série pomocných bodů v navzájem stejné vzdálenosti, s možností zadání jejich odsazení od počátku a konce děleného segmentu.
Pro návrh základů můžete v ArchiTECH.PC® 8.1 použít nástroj ZEĎ  a díky tomu, že ve skupině 2D parametrů máte k dispozici novou speciální volbu - Bez šrafování - můžete vytvářet základy snadno a rychle. V tomto módu, není šrafování zdí zobrazováno ve 2D pracovním okně, ale je zobrazováno v řezech. Použití tohoto módu je určeno speciálně pro návrhy základů staveb!
Zadání GPS souřadného systému Při vytváření 3D modelů stavebních objektů, je nezbytnou součástí stavební dokumentace přesné vynesení jejich polohy do reálné situace.  ArchiTECH.PC® 8 je vybaven novými nástroji pro zadání GPS souřadného systému ! Díky tomu můžete provádět zadání a zjišťování GPS souřadnic v libovolném typu GPS souřadného systému - JSTK, WGS84 atd. Bioklimatické výpočty, import / export dat 3D modelů do software ArchiWIZARD® ArchiTECH.PC® 8 nyní obsahuje přímé propojení (plug-in) pro on-line komunikaci se software ArchiWIZARD®, za účelem provádění specializovaných výpočtů tepelných bilancí, tepelných ztrát (energetický štítek budovy), slunečního svitu a světelných podmínek. ArchiTECH.PC® 8 komunikuje se software ArchiWIZARD® on-line a jakákoliv změna provedená v navrženém 3D modelu stavby se automaticky promítá do bioklimatických výpočtů v software ArchiWIZARD®.  Součástí interaktivního přenosu dat jsou i GPS souřadnice navrženého modelu stavby ! ® Nové nástroje v 3D editačním módu  Přímá editace povrchových textur - nástroj “Pipeta” Unikátní nástroj “Pipeta” je novou součástí ArchiTECH.PC® 8 a je určen pro přímou editaci a zadání povrchových textur ve 3D oknech. Tímto nástrojem můžete volně přenášet, vkládat, kopírovat povrchové textury přímo ve 3D okně z kterékoliv plochy libovolného stavebního objektu na kteroukoliv plochu jiného stavebního objektu ! Pro podporu tohoto nástroje lze v 3D editačních oknech aktivovat nový mód zobrazení “Stínovaný + Textury”.  Nástroje pro vložení okna/dveří s přímým zadáním jejich parametrů Zdržuje Vás při vkládání okna nebo dveří do zdi zadání jejich základních parametrů ? Nové nástroje pro vložení okna nebo dveří do zdi v ArchiTECH.PC® 8 umožňují přímé zadání základních parametrů oken a dveří ve 2D pracovním okně ! Post-Processing / profesionální on-line modifikace výsledného obrazu vizualizace ArchiTECH.PC® 8 nově disponuje sofistikovanými nástroji pro realizaci vysoce profesionálních úprav ve výsledném obrazu vizualizace.  Nástroje Post-Processingu Vám při modifikaci výsledného obrazu vizualizace umožňují provádět:  - korekci vyvážení bílé barvy - tónování barev  - korekci parametru gama  pro sladění barev  - editaci tónové křivky barev  v obrazu výsledné vizualizace.  Import PDF souborů ArchiTECH.PC® 8 umožňuje provádět import souborů ve formátu PDF (Portable Document Format) firmy Adobe®. Při importu můžete definovat kterou stránku vícestránkového PDF souboru chcete importovat a výslednou kvalitu importovaných dat. Během importu můžete definovat rozměry a měřítko importovaného PDF souboru. Technologie “Drag and Drop” (Táhni a pusť) u povrchových textur Knihovna povrchových textur je v nové verzi ArchiTECH.PC® 8 rozšířena o možnost jejího umístění nad všechna ostatní 2D a 3D okna.  A nově implementovaná technologie “Drag and Drop” (Táhni a pusť) u povrchových textur, Vám umožňuje přenášet povrchové textury (včetně jejich parametrů) přímo z knihovny povrchových textur na jednotlivé plochy stavebních objektů ve 2D i ve 3D oknech ! Implementace technologie OpenGL® ve 2D pracovních oknech Zvýšení celkového výkonu a rychlosti Společně s implementací technologie OpenGL® ve 2D pracovních oknech, ArchiTECH.PC® 8 je nyní vybaven novou moderní technologií grafického jádra. Díky níž je i tradiční mód zobrazení výrazně rychlejší, než ve všech předchozích verzích software ArchiTECH.PC®.  Zvýšení výkonu a rychlosti je patrné zejména u rozsáhlých projektů !  Nový nástroj “GPS souřadnice” pro vytyčení stavebních objektů Nové přepínače a zobrazení ikony 3D souřadného systému v 3D oknech Kompatibilita se software OpenOffice® Funkcionalitu ArchiTECH.PC® 8 zvyšují integrované nástroje pro import / export dat do volně dostupného kancelářského software OpenOffice®. Po zadání GPS souřadného systému máte k dispozici nový nástroj - GPS souřadnice. Nástrojem GPS souřadnice můžete provádět 100% bezchybné a přesné vytyčení Vámi navržených stavebních objektů v reálném terénu !  Navíc můžete vytvářet i seznam GPS souřadnic pro více bodů, které definují přesnou polohu navrhovaného stavebního objektu. ArchiTECH.PC® 8 disponuje nejmodernější technologií OpenGL® při zobrazení technické dokumentace ve 2D pracovních oknech.  OpenGL® technologie umožňuje maximální využití výkonu grafických karet a tím zrychlení Vaší práce ! ArchiTECH.PC® 8 je certifikován pro všechny typy grafických karet firem AMD Radeon® a NVIDIA GeForce®. ArchiTECH.PC® verze 8 nově disponuje nástroji A4 – Pravítko, A5 – Úhloměr a A6 – Kompas i v 3D oknech. Nástroje A4 – Pravítko, A5 – Úhloměr a A6 – Kompas mohou být použity stejným způsobem jako je tomu ve 2D oknech. Při jejich aplikaci můžete využít kterýkoliv konstrukční bod ve 3D okně. Vzdálenosti a úhly jsou v ArchiTECH.PC® 8 měřeny z hlediska prostorových úhlů a vzdáleností !   Pro zvýšení přehlednosti a usnadnění orientace ve 3D oknech jsou v ArchiTECH.PC® 8 nově přidány přepínače viditelnosti polygonů základní roviny.Při práci v 3D okně je pro maximální pohodlnost, v každém kliknutém bodě zobrazena ikona aktuální polohy a orientace 3D souřadného systému. Přímá modifikace textur Před úpravou Po úpravě +420 602 514 857  info@architech.cz  © 2015 - 2020 K3 Ultra - CAD software