Zaměření ze stativu
Vytváření stavebních projektů založených na zaměření stávajících stavů je nedílnou součástí prací každé projekční kanceláře. ArchiTECH.PC 7 disponuje novým nástrojem pro zaměření. Používáte-li laserové zaměřovací přístroje firem BOSCH nebo LEICA získaná data snadno a rychle zpracujete v nové verzi ArchiTECH.PC 7. Zadáte strukturu dat, kterou Váš měřící přístroj používá, zkopírujete data do schránky (clipboardu) operačního systému a aktivujete automatický import dat u tohoto nástroje. Samozřejmě, že můžete nový nástroj “Zaměření ze stativu” použít i “ručně” zadáním bodu středového zaměření a pak jednotlivých naměřených vzdáleností a prostorových úhlů (jestliže neprovádíte měření v jedné rovině).
Import / export 3D modelů software 3D Studio MAX 
ArchiTECH.PC 7 zpřístupňuje všem uživatelům širokou škálů 3D modelů vytvořených v software 3D Studio MAX firmy AutoDESK. Celá řada těchto 3D modelů je volně přístupná a použitelná přímo na Internetu. 3D modely vytvořené v software ArchiTECH.PC 7 lze také pro 3D Studio MAX firmy AutoDESK exportovat.
®
Mód výplně a průhlednosti 
Všechny stavební prvky v ArchiTECH.PC 7 disponují novým parametrem “Mód výplně a průhlednosti”. Parametr umožňuje používat barvy celého barevného spektra, všechny aktuálně instalované povrchové textury a šrafovací výplně pro vytváření velmi názorných výkresů, které mohou sloužit pro profesonální prezentaci vytvářeného projektu. U všech barev, textur a šrafovacích výplní lze definovat úroveň jejich průhlednosti a vzájemný poměr. Navíc lze používat v tomto módu povrchové textury a barvy v kombinaci se zadanou šrafovací výplní.
Parametrická knihovna TZB čar 
Součástí ArchiTECH.PC 7 je nová rozsáhlá parametrická knihovna TZB čar, která je primárně určena pro zpracování výkresů situací. Knihovna obsahuje celkem 34 typů čar pro vytváření situačních výkresů: - kanalizace - plynovodů - vodovodů (i vnitřních) - parních rozvodů - elektro instalace - telekomunikací - hranice pozemků a ploty. Čáry jsou plně parametrické a umožňují definovat polohu až šesti přípojek, velikost značky (dle měřítka výkresu) a počet značek. Detailní provedení knihovny TZB čar můžete nalézt zde.
Nástroje pro přesun okna/dveří o zadanou vzdálenost vzhledem k zvolenému bodu
Potřebujete přesunout okno nebo dveře ve zdi tak, aby bylo v určité vzdálenosti od příčky nebo od konce zdi ? S novými nástroji v ArchiTECH.PC 7 je to velmi snadné ! Vyberete si dané okno nebo dveře, zadáte bod, vůči kterému chcete mít dveře / okno v dané vzdálenosti a v následně otevřeném dialogovém okně zadáte požadovanou vzdálenost.
Nástroje pro zvětšení/zmenšení okna/dveří o zadanou vzdálenost vzhledem k zvolenému bodu
Potřebujete upravit šířku okna nebo dveře ve zdi tak, aby měly šířku vztaženou k určitému bodu ? S novými nástroji v ArchiTECH.PC 7 je zvětšení/zmenšení okna/dveří o zadanou vzdálenost k zvolenému bodu velmi jednoduché ! Vyberete si okno nebo dveře, zadáte bod vůči kterému chcete mít definovanou šířku dveří/okna v dané vzdálenosti a v následně otevřeném dialogovém okně zadáte novou šířku dveří nebo okna.
On-line výpis parametrů pro výpočty a výkazy výměr
ArchiTECH.PC 7 provádí přímý výpis parametrů pro výkazy výměr a výpočty. Vyberte si například všechny zdi, které vytvářejí základy stavby, aktivujte přímý výpis parametrů a hned znáte objem základů. Získanou hodnotu objemu základů můžete přímo vložit do rozpočtového systému, který právě používáte (nejčastěji RTS nebo Callida). Výpis parametrů pro výpočty je perfekní nástroj pro rychlé a pohodlné stanovení předběžné i závěrečné kalkulace ceny navrhovaného modelu stavby !  
Solární panely
Nové prvky knihovny “Solární panely” slouží pro kompletaci modelu stavby zvláště u ekologických projektů . Jejich použití je v ArchiTECH 7 jednoduché. Aktivujete nástroj pro vložení prvku do střešní roviny a kliknete v místě kam chcete solární panely umístit. Tak jednoduše doplníte model stavby o solární panely. Solární panely jsou v provedení dvojího typu - ploché a trubkové. Samozřejmostí je možnost jejich osazení do větších solárních celků.
Barvy ve všech pohledech
ArchiTECH.PC 7 umožňuje použití celého barevného spektra pro vytváření barevných pohledů navrhovaného modelu stavby. Nová funkce “Barvy ve všech pohledech“ je perfektní nástroj pro vytváření barevných studií fasád.
Nové typy dveří a oken
Knihovna dveří a oken je v nové verzi ArchiTECH.PC 7 rozšířena o jednokřídlé a dvojkřídlé dveře a okna s nadsvětlíkem. Výsledný model dvojkřídlých dveří nebo oken může být navržen i v nesymetrickém provedení.
Nové parametry pro navrhování moderních schodišť
Automatický generátor schodišť byl v ArchiTECH.PC 7 doplněn o další rozšiřující parametry, které slouží pro vytváření moderního provedení schodišť.   Nové parametry lze použít v ArchiTECH.PC 7 i při návrhu schodišť volného tvaru.
Nové speciální typy dveří a oken
Knihovna speciálních dveří a oken byla v ArchiTECH.PC 7 rozšířena o další speciální provedení dveří a oken. Nové typy dveří a oken umožňují navrhovat moderní řešení vstupního vestibulu stavby. 
Nové nástroje pro zakomponování 3D modelu do fotografie stávajícího stavu
Pro zakomponování navrženého 3D modelu stavby do fotografie stávajícího stavu je ArchiTECH.PC 7 vybaven kompletní novou sadou nástrojů právě pro tento účel. Ukažte Vašim zákazníkům jak bude jejich objekt vypadat v reálném prostředí ! Využívejte nástrojů pro dílčí průhlednost a stínování aby výsledek Vaší práce byl naprosto přesvědčivý !
Automatické číslování stupnic/podstupnic u schodišť
Nová funkce číslování stupnic nebo podstupnic umožňuje v ArchiTECH.PC 7 vykreslení schodišť do nejmenších detailů.
Přehlednější a pohotovější výběr prvků knihovny
Při výběru objektů z parametrické knihovny prvků můžete v ArchiTECH.PC 7 vidět právě vybíraný objekt velmi názorně.
+420 602 514 857   info@architech.cz    © 2015 - 2020 K3 Ultra - CAD software ArchiTECH.PC
®